Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

7448 3415
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Więc jeśli mogę cię o coś poprosić - zostań. Nie wymagam dwudziestoczterogodzinnej uwagi, prezentów i pełnych emocji wyznań. Chcę tylko rano się budzić i mieć pewność, że jesteś, że mogę zadzwonić i usłyszeć twój radosny głos, że choćby nie wiem co się działo, zawsze będę dla ciebie najlepsza, że twoja dłoń nie chce trzymać żadnej innej dłoni, tylko moją. Naprawdę. To wszystko czego potrzebuję.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
To zabawne, że można być z kimś tak szczęśliwym i kochać go tak bardzo, że pojawia się w człowieku ukryty lęk, którego wcześniej się nie znało. Lęk przed utratą tej osoby. Lęk, że ta osoba będzie cierpieć.
— Colleen Hoover - "Wszystkie nasze obietnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.

March 19 2020

SuckMyDick
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow

February 22 2020

SuckMyDick
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 24 2020

7448 3415
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Więc jeśli mogę cię o coś poprosić - zostań. Nie wymagam dwudziestoczterogodzinnej uwagi, prezentów i pełnych emocji wyznań. Chcę tylko rano się budzić i mieć pewność, że jesteś, że mogę zadzwonić i usłyszeć twój radosny głos, że choćby nie wiem co się działo, zawsze będę dla ciebie najlepsza, że twoja dłoń nie chce trzymać żadnej innej dłoni, tylko moją. Naprawdę. To wszystko czego potrzebuję.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
To zabawne, że można być z kimś tak szczęśliwym i kochać go tak bardzo, że pojawia się w człowieku ukryty lęk, którego wcześniej się nie znało. Lęk przed utratą tej osoby. Lęk, że ta osoba będzie cierpieć.
— Colleen Hoover - "Wszystkie nasze obietnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.

March 19 2020

SuckMyDick
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow

March 24 2020

7448 3415
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Więc jeśli mogę cię o coś poprosić - zostań. Nie wymagam dwudziestoczterogodzinnej uwagi, prezentów i pełnych emocji wyznań. Chcę tylko rano się budzić i mieć pewność, że jesteś, że mogę zadzwonić i usłyszeć twój radosny głos, że choćby nie wiem co się działo, zawsze będę dla ciebie najlepsza, że twoja dłoń nie chce trzymać żadnej innej dłoni, tylko moją. Naprawdę. To wszystko czego potrzebuję.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
To zabawne, że można być z kimś tak szczęśliwym i kochać go tak bardzo, że pojawia się w człowieku ukryty lęk, którego wcześniej się nie znało. Lęk przed utratą tej osoby. Lęk, że ta osoba będzie cierpieć.
— Colleen Hoover - "Wszystkie nasze obietnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.
SuckMyDick
To zabawne, że można być z kimś tak szczęśliwym i kochać go tak bardzo, że pojawia się w człowieku ukryty lęk, którego wcześniej się nie znało. Lęk przed utratą tej osoby. Lęk, że ta osoba będzie cierpieć.
— Colleen Hoover - "Wszystkie nasze obietnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl