Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

SuckMyDick
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
SuckMyDick
Polubiłam jego obecność. Stał się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoneybunny honeybunny

January 16 2020

SuckMyDick
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny

January 12 2020

SuckMyDick

Nauczyłem się, że nawet najmilsi ludzie mogą wspiąć się na wyżyny okrucieństwa.

— K. Bromberg - "W kajdankach miłości. Życiowi bohaterowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilkdreams silkdreams

December 30 2019

SuckMyDick
0836 7dae 500
Reposted fromillWind illWind viaponurykosiarz ponurykosiarz
SuckMyDick
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa vianergo nergo
SuckMyDick
6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianergo nergo
SuckMyDick
4541 cfc6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrosera drosera
SuckMyDick
3110 6ac1

December 21 2019

SuckMyDick

December 17 2019

SuckMyDick

December 11 2019

SuckMyDick
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
SuckMyDick
SuckMyDick
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viasilkdreams silkdreams

December 10 2019

SuckMyDick
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaanecianow anecianow
SuckMyDick
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaSkydelan Skydelan

November 29 2019

SuckMyDick
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl