Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

SuckMyDick
9709 4624
SuckMyDick
Reposted fromtwice twice viaponurykosiarz ponurykosiarz
SuckMyDick
SuckMyDick
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viayourhabit yourhabit
SuckMyDick
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayourhabit yourhabit
SuckMyDick
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutkapa outkapa
SuckMyDick
SuckMyDick
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaidosk8 idosk8
SuckMyDick
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaola4650 ola4650
SuckMyDick
1543 43da 500
Sylvia Day

June 30 2017

SuckMyDick
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viavstane vstane

June 29 2017

SuckMyDick
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRozaa Rozaa

June 28 2017

SuckMyDick
6108 4575 500
Reposted fromoutline outline viaanecianow anecianow
SuckMyDick
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow
SuckMyDick
4984 040c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanecianow anecianow

June 23 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaanecianow anecianow
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viacoolstorybro23 coolstorybro23
SuckMyDick
8516 90cd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl