Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

SuckMyDick
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidosk8 idosk8
SuckMyDick

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
SuckMyDick
Wrażliwość jest Twoją siłą, pamiętaj o tym piękna kobieto! Jeśli ktoś kiedyś uzna ją za Twoją słabość, nie jest wart ani jednej Twojej łzy.
— "Emocjonalni"

July 27 2019

SuckMyDick

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viamyinstantneed myinstantneed
SuckMyDick
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
SuckMyDick
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viawakemeupx wakemeupx
SuckMyDick
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawakemeupx wakemeupx
SuckMyDick
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
SuckMyDick
SuckMyDick
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianatory natory

July 23 2019

SuckMyDick

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer vianatory natory

July 17 2019

SuckMyDick
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
SuckMyDick
0785 43ab 500
SuckMyDick
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
SuckMyDick
9957 7c78 500
Hamburg,Germany 
SuckMyDick
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
SuckMyDick
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
SuckMyDick
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa vianatory natory
SuckMyDick
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst - "Czarownice nie płoną"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl