Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

SuckMyDick
SuckMyDick
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viasilkdreams silkdreams

December 10 2019

SuckMyDick
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaanecianow anecianow
SuckMyDick
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaSkydelan Skydelan

November 29 2019

SuckMyDick
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
SuckMyDick
SuckMyDick
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SuckMyDick
4689 e3e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
7000 e5cf 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
SuckMyDick
7716 ade3
Reposted fromsilkdreams silkdreams
SuckMyDick
8346 bc57 500
Reposted fromnyaako nyaako viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viaanecianow anecianow

November 24 2019

SuckMyDick
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadysjux dysjux
SuckMyDick
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabadblood badblood
SuckMyDick
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
SuckMyDick
Morning Strolls in Yosemite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajeannee jeannee
SuckMyDick
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannee jeannee
SuckMyDick
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl