Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

SuckMyDick
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

June 19 2018

SuckMyDick
0252 486c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

June 12 2018

SuckMyDick
Będę cię karmił szczęściem na śniadanie, miłością na obiad i namiętnością na kolację.
— Samanta Louis
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapiehus piehus

June 11 2018

6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaponurykosiarz ponurykosiarz
SuckMyDick
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
SuckMyDick
5531 6776
Reposted fromkarahippie karahippie viaponurykosiarz ponurykosiarz
SuckMyDick
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viayourhabit yourhabit
SuckMyDick
before...

April 27 2018

SuckMyDick
1301 8712 500

April 23 2018

SuckMyDick
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
— myfuckingreality.soup.
SuckMyDick

April 14 2018

SuckMyDick
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

February 25 2018

SuckMyDick
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
2607 5e85 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
5584 70dd 500
Reposted fromstefanson stefanson viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick

February 18 2018

SuckMyDick
9151 58d0
Reposted fromrof rof viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl