Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

SuckMyDick
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
2607 5e85 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
5584 70dd 500
Reposted fromstefanson stefanson viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick

February 18 2018

SuckMyDick
9151 58d0
Reposted fromrof rof viaSkydelan Skydelan

February 16 2018

SuckMyDick
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
SuckMyDick
6890 af67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak

February 10 2018

SuckMyDick
5134 9428
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

February 08 2018

8467 0c1b
Reposted fromsherryleblanc sherryleblanc viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaoutoflove outoflove
1147 6728
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
4480 c5de 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSkydelan Skydelan

February 01 2018

6384 b526
Reposted fromSkydelan Skydelan viayourhabit yourhabit
6465 8d21

bosquhe:

Bosquhe

Reposted fromSkydelan Skydelan
SuckMyDick
9572 a537 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl