Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

SuckMyDick
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove

December 02 2017

SuckMyDick
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaawakened awakened
SuckMyDick
2365 c34c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

November 28 2017

SuckMyDick

November 27 2017

SuckMyDick
8731 fd58
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
1103 1de3
Reposted fromliczbapi liczbapi viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
SuckMyDick
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viaola4650 ola4650
SuckMyDick
SuckMyDick
Do mnie się nie mówi, mnie się nie przytula jak jestem zła lub smutna. To pogarsza tylko sprawę.

November 25 2017

SuckMyDick
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
— lip.soup.
Reposted fromlip lip viaMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
0382 d09e
Reposted fromweheartit weheartit viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
1908 c6ff
Reposted frombvllshit bvllshit viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
5855 2289
SuckMyDick
4258 c948
Reposted fromoutoflove outoflove
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vianatory natory
Nie muszę patrzeć ci w oczy żeby wiedzieć, że coś nie gra.
— Miuosh - “Pluję na to” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromsoplica soplica viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
5429 2735
Reposted frommononok mononok viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl