Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

SuckMyDick
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaSkydelan Skydelan

October 19 2017

4790 78c7 500

October 17 2017

SuckMyDick
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
SuckMyDick
Może miłość nie zatacza kręgu. Może to tylko przypływy i odpływy, tak samo jak ludzie pojawiający się w naszym życiu.
— Colleen Hoover "It ends with us"
Reposted bySkydelan Skydelan
SuckMyDick
3287 fdba 500
Borszewicz
SuckMyDick
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

October 16 2017

SuckMyDick
3468 a875 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialathea lathea

October 14 2017

3189 9540
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
SuckMyDick
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaawakened awakened
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawakened awakened
SuckMyDick
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu."
— Janusz L. Wiśniewski, 'Zespoły Napięć'
Reposted frommajamil majamil viamyinstantneed myinstantneed
SuckMyDick
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viayourhabit yourhabit
SuckMyDick
6112 bdaa
Reposted fromoutoflove outoflove

October 13 2017

SuckMyDick
2389 5def 500
Reposted fromnfading nfading viaSkydelan Skydelan

October 10 2017

SuckMyDick
SuckMyDick
8065 b9f1 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viakudi kudi
SuckMyDick
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

October 09 2017

SuckMyDick
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianatory natory

October 08 2017

SuckMyDick
Ty. Płacząca w moich pieprzonych ramionach. Bo cię skrzywdziłem. To boli. Ty... unikająca mojego dotyku. Niepatrząca na mnie jak zawsze, tymi słodkimi, pełnymi szczęścia oczami. Boli. Cierpię jak skurwysyn, ale żadna część mnie nie boli na zewnątrz, jak wtedy, gdy ty cierpisz.
— Katy Evans – Mine
Reposted fromzenibyja zenibyja
SuckMyDick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl