Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

SuckMyDick
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viaszarakoszula szarakoszula
SuckMyDick
SuckMyDick
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają  do swoich kobiet. A ja Chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— i wzajemnie w drugą stronę.
Reposted fromodosobnie-nie odosobnie-nie viawrazliwa wrazliwa
SuckMyDick
1560 2c22
Reposted fromPoranny Poranny viayoungie youngie
3821 0cd3 500
Reposted fromwestwood westwood viapimpmyheart pimpmyheart
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
SuckMyDick
3532 ca7a
Reposted fromdailylife dailylife viazuzajearbuza zuzajearbuza
SuckMyDick
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatrue-love true-love
SuckMyDick
Pokochałem jej obecność. Od początku stała się częścią mojego wymarzonego Świata, w którym chcę żyć.
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted frommslexi mslexi vialifeless lifeless
SuckMyDick
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarhubarbrr rhubarbrr
SuckMyDick
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viarhubarbrr rhubarbrr
SuckMyDick
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaover-land over-land
SuckMyDick
3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayoungie youngie
SuckMyDick

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaribsyss ribsyss
SuckMyDick
3188 45ce
Reposted fromsztefanix sztefanix viamyinstantneed myinstantneed
SuckMyDick
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
SuckMyDick
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
SuckMyDick
5303 ce79
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaddrunk ddrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl