Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

SuckMyDick
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx

October 03 2019

SuckMyDick
SuckMyDick
7933 9e40 500
Reposted fromnyaako nyaako viaanecianow anecianow
6380 d081
Reposted fromangelickandy angelickandy viawakemeupx wakemeupx

September 26 2019

SuckMyDick
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaOnly2you Only2you
SuckMyDick
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viawakemeupx wakemeupx
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahoneybunny honeybunny
SuckMyDick
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska
SuckMyDick
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianatory natory
SuckMyDick
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo vianatory natory
SuckMyDick
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawakemeupx wakemeupx
SuckMyDick
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viawakemeupx wakemeupx
SuckMyDick
SuckMyDick
7218 1d80
Reposted frombearded bearded viaSkydelan Skydelan
SuckMyDick
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viaSkydelan Skydelan

September 16 2019

8456 20d5 500
Reposted frombrumous brumous viaNaitlisz Naitlisz
SuckMyDick
9845 7e2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viadzony dzony
SuckMyDick
7392 7bf5
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

September 10 2019

SuckMyDick
3635 91b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadrosera drosera
SuckMyDick
Reposted frombluuu bluuu vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl