Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

SuckMyDick

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

SuckMyDick
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
3117 c63d
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxannabelle xannabelle

March 17 2017

SuckMyDick
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaRozaa Rozaa
SuckMyDick
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaRozaa Rozaa
SuckMyDick
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaRozaa Rozaa
SuckMyDick
Jest mi źle. Naprawdę bardzo źle. I chciałabym z kimś o tym porozmawiać, podobno to pomaga. Tylko co ja właściwie miałabym powiedzieć? Że boli mnie serce i nie chcę żyć? Że zmarnowałam sobie to życie na własne życzenie? Że chociaż to jego wina, to mogłam nie być tak bardzo naiwna? Słyszałam, że dobry ze mnie psycholog, że słucham i doradzam, że dzięki temu co mówię jest lepiej. Szkoda, że nie potrafię być takim psychologiem dla siebie, że nie potrafię pomóc samej sobie. 
— Autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
Don’t lose yourself just because you found somebody.
Reposted fromtwice twice viamslexi mslexi
SuckMyDick
6616 17f5
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaola4650 ola4650
SuckMyDick
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaRozaa Rozaa

March 16 2017

SuckMyDick
7476 40ba
SuckMyDick
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viaRozaa Rozaa
SuckMyDick
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
SuckMyDick
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja
SuckMyDick
Sprawiłeś, że czułam się bardzo dobrze, a potem sprawiłeś, że czułam się bardzo źle. Więc zdecydowałam się przestać odczuwać. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa

March 10 2017

SuckMyDick
9142 7776 500
SuckMyDick
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viayourhabit yourhabit
SuckMyDick
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromtimetolove timetolove viaoutkapa outkapa
SuckMyDick
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianergo nergo
Reposted fromnokturnal nokturnal viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl